ExcellentMatch, het verbindende element in:
Werving & Selectie | Detachering
Executive search | Projectmanagement

ExcellentMatch: het verbindende element in Werving & Selectie, Detachering, Executive search en Projectmanagement

Programma Management Officer (Digitalisering Strafrechtketen)

Aantal uren

Locatie

Status

Reacties welkom

Salaris

Heb je PMO ervaring binnen de overheidsomgeving, IT gerelateerde projecten, in het bezit van een afgeronde academische opleiding en bij voorkeur kennis van de strafrechtketen?

Reageer dan nu, wij zijn op zoek naar jou!

Programma Management Officer (Digitalisering Strafrechtketen)

Projectduur: tenminste tot november 2022

Vanaf uiterlijk 1 november 2020 | met beschikbaarheid van 24 tot 36 uur per week

Aantal uren
24 tot 32

Locatie
Utrecht en Den Haag (vooralsnog veel thuis werken)

Status
Reacties welkom (tot uiterlijk 27 september 09.00 uur)

Salaris
In overleg.

Criteria

 • Minimaal afgeronde universitaire opleiding
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen overheidsomgeving als projectleider of PMO-er
 • Ervaring met projecten binnen IT werkgebied.
 • Prince2 (minimaal Prince2 Practitioner certificaat of IPMA-D of IPMA PMO)
 • Ruime ervaring met Excel en Powerpoint en/of Visio.

Bedrijfsprofiel MINISTERIE
Voor een integrale veiligheidsaanpak is samenwerking met partners buiten de keten nodig. De strafrechtketen positioneert zich dan als één van de spelers die samen met organisaties vanuit bijvoorbeeld de zorg, wonen, werk en inkomen zorgt voor een samenstel van interventies.
De politie, het OM, de rechtspraak en de uitvoeringsinstanties hebben hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid en ze organiseren hun samenwerking in de vorm van diensten. Dit maakt het mogelijk dat de traditionele ketenpartners niet alleen lineair en met elkaar samenwerken. Ze kunnen ook samenwerken in wisselende coalities met nieuwe partners zoals zorginstellingen, onderwijs, burgers en bedrijven. Deze vorm van werken stelt nieuwe eisen aan de informatievoorziening.

Projectomschrijving
Om de informatievoorziening op deze manier te organiseren is naast de samenwerkingsafspraken ook een minimale set van gemeenschappelijke voorzieningen nodig waaronder: federatieve toegang, knooppunten (als samenhangend stelsel van afspraken en voorzieningen voor gegevensuitwisseling), doelgroepenportalen, digitale handtekeningen met een gemeenschappelijke validatieservice, een ketenbreed nummerstelsel en een track & trace-voorziening. In deze lijst van noodzakelijke voorzieningen zijn er bestaande voorzieningen en voorzieningen die nog gerealiseerd moeten worden door het (deel)programma Ketenvoorzieningen als onderdeel van het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK).

Functieomschrijving
Momenteel bevindt het programma Ketenvoorzieningen zich in de initiatiefase. Komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van een ‘roadmap’ voor de realisatie, waarna in de rest van 2021 en geheel 2022 de focus komt te liggen op de totstandkoming van deze ketenvoorzieningen. Daarmee gaat het team uitbreiden en zal tevens de rapportagelast toenemen. Om die reden wordt een PMO aangetrokken. De PMO vormt primair de 'ogen en oren' van de Programmamanager Ketenvoorzieningen die gericht zijn op de interne programma-organisatie. De Programmamanager Ketenvoorzieningen wordt daardoor in staat gesteld om het programma in de dynamiek van zijn omgeving te managen zonder daarbij aandacht te verliezen voor programma-interne zaken. De PMO ondersteunt daarnaast de Programmamanager Ketenvoorzieningen bij de inrichting van het programma en het programmamanagementteam (PMT) Ketenvoorzieningen met plannen, begroten en verantwoorden. Het programma is omvangrijk en zeer complex van aard en kent tevens een hoog politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt onder hoge druk en met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. Om succesvol te zijn, wordt vanuit het programma nauw samengewerkt met partijen in en betrokken bij de strafrechtketen. Relaties met belanghebbenden zijn vaak gevoelig en moeten met zorg worden behandeld. Er wordt van de PMO verwacht dat deze goed kan bewegen in een omgeving als deze. De PMO wordt ingezet voor de ondersteuning van de Programmamanager en het PMT bij de beheersing van het programma. Daartoe voert de PMO onder meer de volgende taken nauwgezet uit:

 • Bewaken van het programmadossier en het initiëren, inrichten, beheren en verbeteren van de programma-controls, waaronder: planning, begroting, voortgangsrapportages, issue- en risicoregister, contracten, urenadministratie en financiële administratie.
 • Ondersteunen bij het in kaart brengen en bewaken van afhankelijkheden tussen de onderliggende projecten en tussen het programma en de lijnorganisaties.
 • Consolideren en analyseren van voortgangsrapportages van de (deel)projecten, en het opstellen van de (concept) maandrapportage.
 • Signaleren van (dreigende) afwijkingen aan de programmamanager. Bijvoorbeeld ten aanzien van planning, budget, kwaliteit en verstoringen.
 • Beheren van de financiële administratie van het programma in nauw overleg met de Programmamanager Ketenvoorzieningen en de programmacontroller van PDSK.
 • Begeleiden van het inhuur- of detacheringsproces van medewerkers.
 • Overige activiteiten ter ondersteuning van het programma(management)team.

Gezien het grote ICT-component in dit programma is affiniteit met ICT nodig. De PMO haalt voldoening uit het detecteren van onvolkomenheden in en tussen plannen, planningen, begrotingen en rapportages. Hij/zij kan feedback geven zonder weerstand op te roepen bij de ontvanger door zijn/haar proactieve en ondersteunende opstelling.

Jouw profiel
Eisen

- Je bent uiterlijk 1 november a.s. beschikbaar voor gemiddeld 24 tot 32 uren per week.

- Je hebt een afgeronde academische opleiding.

- Minimaal 5 jaar werkervaring in een overheidsomgeving als projectleider, Project/ Programma Management Officer of een vergelijkbare rol/functie in projecten waarin ICT een hoofdrol speelt.

- Minimaal 7 jaar ervaring met het gebruik van MS Excel en heeft ervaring met het geheel zelfstandig maken en onderhouden van draaitabellen, -grafieken en dashboards.

- Minimaal 7 jaar ervaring met het gebruik van MS Powerpoint en/of MS Visio en heeft ervaring met het geheel zelfstandig maken en onderhouden van stroomschema’s, organogrammen en infographics. - Minimaal, PRINCE2 Practitioner, IPMA-D of IPMA PMO gecertificeerd. Dit moet blijken uit originele certificaten.

Wensen

- Je hebt kennis van de inrichting van de strafrechtketen en aantoonbare ervaring in vergelijkbare rollen in organisaties die onderdeel uitmaken van de strafrechtketen.

- Je hebt projectervaring in een coördinerende rol of als PMO in de context van keteninformatisering/-samenwerking.

- Je hebt ervaring met een coördinerende rol of als PMO binnen een meerjarig ICT-project of -programma.

- Je hebt ervaring binnen het Ministerie(s)

Competenties

 • Teamplayer
 • Proactief/anticiperend
 • Communicatief
 • Zelfstandige oordeelsvorming
 • Organisatiesensitief (i.v.m. stakeholders)

Arbeidsvoorwaarden

Als je als PMO gedetacheerd wordt, dan treed je in dienst bij ons. (ZZP is ook mogelijk)

 • Salarisindicatie is in overleg
 • Vakantietoeslag 8%
 • Het betreft een functie in loondienst

Meer informatie
Herken je jezelf in het profiel én voldoe je aan de criteria, bel dan met Werner Töller 06-54630871 of Dit mag ook in de avonduren of in het weekend. Daarna ontvangen we graag je CV (met foto) en een kernachtige motivatie via vacatures@excellentmatch.nl.

ExcellentMatch staat voor zeer ruime ervaring in de search naar en werving en selectie van Projectondersteuning en Project/Programma management. Met uniciteit, vakmanschap, focus en commitment als onze kernwaarden, streven wij naar de excellente match tussen de kwaliteiten van de kandidaat en de behoeften van de opdrachtgever.

Programma Management Officer (Digitalisering Strafrechtketen) |

Uw inschrijving wordt na ontvangst door ExcellentMatch in behandeling genomen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Hoe wij dat doen, kunt u lezen in ons privacystatement. Indien uw gegevens geschikt zijn om in portefeuille te houden dan hopen we u in de nabije toekomst in contact te brengen met een organisatie waar uw talenten en ambities de ruimte krijgen.

Over u

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Telefoon prive *

E-mail adres *

Documenten

CV