Talentmanagement hoge prioriteit HR

22 december 16

Voor het eerst sinds ruim vijf jaar staat werving en selectie weer in de top 5 van HR-prioriteiten. Daarnaast staan strategische personeelsplanning, talentmanagement en opleiding en ontwikkeling hoog op de prioriteitenkalender.

Organisatie aantrekkelijk houden voor talent

Met het oog op de verwachte uitstroom als gevolg van vergrijzing en de toenemende ontgroening, is de noodzaak voor een effectieve recruitmentaanpak groot. Meer dan voorgaande jaren maken organisaties zich zorgen of deze aantrekkelijk genoeg is voor het behoud en werven van nieuw talent. Talentmanagement is een van de grootste uitdagingen waar HR de komende tijd voor staat. Maar hoe doe je dat en waar moet je op letten?

De 3 onderdelen van strategisch talentmanagement

Veel organisaties denken ten onrechte dat strategisch talentmanagement vooral gaat over het ‘in kaart brengen van sterke punten’. Een sterkepuntenanalyse – wie ben ik, waar ben ik goed in, wat kan ik bijdragen – maakt deel uit van strategisch talentmanagement, maar dan ben je er nog niet.  Bij strategisch talentmanagement gaat het uiteraard om kennis en kunde maar vooral om het karakter. Zowel op organisatie- als persoonsniveau. Het tweede onderdeel is dan ook stilstaan bij de motivatie van medewerkers. Stel de vraag waarom mensen werken en weet dat van elkaar. Dat leidt vaak tot eyeopeners. Tenslotte het derde onderdeel van strategisch talentmanagement: het managen van de werkomgeving. Een medewerker kan net als een boom slechts groeien als hij daar de ruimte voor krijgt.

Optimale ruilrelatie medewerkers en organisatie

Als organisatie investeer je voor veel geld in mensen. Dan is het ook redelijk om de vraag te stellen of deze investeringen waardevol zullen zijn voor de organisatie. Want de medewerkers geven hun talenten, tijd en vrijheid aan de organisatie weliswaar in bruikleen maar uiteindelijk moet dat voor de organisatie wel wat opleveren. Organisaties die die ruilrelatie weten te optimaliseren, managen medewerkers niet als een vat van kennis en kunde, maar als mens met een kloppend hart en een vitale ziel. Met deze aanpak kan een duurzame relatie worden bewerkstelligd waar de organisatie optimaal van profiteert.

De excellente match voor langere duur

Als werving & selectiebureau heeft ExcellentMatch zich de afgelopen 15 jaar bewezen als een kwalitatief goede en betrouwbare partner voor HR-afdelingen van uiteenlopende organisaties. Het creëren van de juiste match tussen de kwaliteiten en ambities van de persoon en de behoefte van de organisatie. Daar focust ExcellentMatch zich op. Met persoonlijke betrokkenheid, daadkracht, heldere communicatie, samenwerking en deskundigheid streven we naar een relatie van lange duur die continuïteit oplevert voor organisaties en groei voor de kandidaat.

Bel gerust als u hierover vragen heeft, of kom eens vrijblijvend kennis maken. De koffie staat klaar.