ExcellentMatch, het verbindende element in:
Werving & Selectie | Detachering
Executive search | Projectmanagement

ExcellentMatch: het verbindende element in Werving & Selectie, Detachering, Executive search en Projectmanagement

ExcellentMove

Een nieuwe functie bij een nieuwe organisatie is een bijzondere stap, die veel impact kan hebben in iemands leven. Afwegingen op het gebied van carrièreontwikkeling, persoonlijke groei, zingeving in het werk en passie spelen daarbij een belangrijke rol. Het succes van deze stap wordt mede bepaald door het vermogen zich een plaats te verwerven in de nieuwe omgeving. Daarbij spelen competenties als organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn en cultuurbewustzijn een belangrijke rol.

Persoonlijk coachingstraject

ExcellentMatch steekt al haar expertise in het creëren van de juiste match tussen de kwaliteiten van de persoon en de behoefte van de organisatie. Met ExcellentMove bieden we tevens de mogelijkheid om door middel van een persoonlijk coachingstraject het succes van deze match te garanderen en te borgen door aandacht te besteden aan de factoren die hiervoor zijn genoemd. Met effectieve coaching aan het begin van deze stap bieden we persoon en organisatie een excellent move.

Borgen van de match 

ExcellentMove stelt zich ten doel om de match tussen individu en organisatie te garanderen en te borgen door expliciete coaching op alle van belang zijnde factoren in deze match.

Na een intakegesprek met de kandidaat en de organisatie wordt een persoonlijk coachingstraject ingezet dat erop gericht is de kandidaat te ondersteunen in het bepalen en verwerven van zijn of haar plaats in de organisatie. Snel thuis raken, je weg vinden en betekenisvol zijn voor de nieuwe omgeving zijn thema’s die hierbij een rol spelen, maar ook persoonlijke waarden en drijfveren kunnen aan bod komen.

De zeven stappen

  • Intakegesprek met de geplaatste kandidaat
  • Intakegesprek met de organisatie
  • Eerste coachingsgesprek
  • Actieve praktijkopdrachten
  • Tweede coachingsgesprek
  • Implementatieplan
  • Evaluatie en transferadvies

De coachingsgesprekken zijn vooral bedoeld als reflectie op de praktijk van de nieuwe werkomgeving. De praktijkopdrachten dienen ter ondersteuning om de nieuwe medewerker te faciliteren in diens eigen inwerkproces. Het implementatieplan geeft hier een nader vervolg aan. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie en een transferadvies om het succes van de nieuwe samenwerking te borgen.

u42

Dat is interessant

DAAR WIL IK WEL MEER OVER WETEN