ExcellentMatch, het verbindende element in:
Werving & Selectie | Detachering
Executive search | Projectmanagement

ExcellentMatch: het verbindende element in Werving & Selectie, Detachering, Executive search en Projectmanagement

Detachering

Het op ‘tijdelijke’ basis kunnen beschikken over één of meerdere medewerkers lost een capaciteitsprobleem op. Voor de duur van een project, vastgestelde periode of bepaalde werkomvang werven en selecteren wij uw medewerker(s). Ook kan detachering een oplossing voor u zijn als uitgestelde werving & selectie.

Weinig risico

Bij ons kunt u zelfs kiezen voor de specifieke samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket en welke risico’s u graag afgedekt wilt hebben, zoals bijvoorbeeld ziekterisico. Wij brengen het juridische werkgeverschap onder en zijn dus verantwoordelijk voor alle activiteiten die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter. Bij ziekte wordt er geen wachtdag gehanteerd. De detacheerkracht krijgt direct 91% van het salaris uitgekeerd.

U kunt door de heldere kostenstructuur uw project of opdracht op de juiste manier calculeren.

Dat is interessant

DAAR WIL IK WEL MEER OVER WETEN