ExcellentMatch, het verbindende element in:
Werving & Selectie | Detachering
Executive search | Projectmanagement

ExcellentMatch: het verbindende element in Werving & Selectie, Detachering, Executive search en Projectmanagement

Executive Search

Executive Search is een methode om buiten de eigen organisatie talent aan te trekken. Dit houdt in dat we in opdracht kandidaten actief benaderen. Dit proces vereist goed inzicht in de business en een uitstekende kennis van de beschikbare en geschikte kandidaten. Met onze ervaring en ons netwerk, kunt u rekenen op een excellent staaltje vakmanschap. De gegevensanalyse en de onderhandelingen verlopen vanzelfsprekend in alle vertrouwelijkheid. Uiteraard met behulp van efficiënte zoekmethodes, respect voor kandidaten en opdrachtgever.

Executive Search op excellente wijze

Executive Search op excellente wijze houdt voor ons in dat wij niet ‘jagen’ op mensen en dat we wél doortastend en doeltreffend werken. We stellen onszelf mede als doel de kandidaat daadwerkelijk te leren kennen en zó vanuit zijn interne referentie bewust de keuze te laten maken om een volgende fase in zijn werkzame leven in te gaan.

Het verlies van deze medewerker bij de vertrekkende organisatie kan openingen bieden voor het zoeken naar een opvolger, waar we rekening mee houden op het moment dat de searchopdracht bij ons wordt uitgezet. Vanuit een nieuw scheppend vermogen, niet puur zakelijk bekeken. We bekijken en werken vanuit een hoger perspectief.

Doelgroep

Onze doelgroep (hbo+’ers en academici) bevindt zich binnen alle branches en disciplines, zowel binnen profit als non-profit organisaties, lokale-, provinciale- en rijksoverheden. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke functies! We houden voortdurend de high-potentials in het oog op basis van netwerk en persoonlijk contact. Ook volgen kandidaten, in wisselwerking door de ‘matches’, ook de bewegingen die ExcellentMatch maakt.

Het Executive Search proces

De eerste stap bestaat uit een intakegesprek met uw organisatie, om een goed beeld te verkrijgen van uw activiteiten, bedrijfsstrategie en marktpositie.  En uiteraard om te achterhalen wat voor u de belangrijkste eigenschappen zijn waaraan uw nieuwe medewerker moet voldoen. Denk hierbij aan gewenste competenties, vaardigheden, salaris en qua persoonlijkheid passend bij uw organisatie. Wij denken daarin met u mee en kijken daarbij over grenzen, wat vaak tot verfrissende inzichten leidt.

We raadplegen ons netwerk en andere informatiebronnen waaruit wij potentiële kandidaten kunnen destilleren, nemen op discrete wijze contact met hen op en onderzoeken en wekken hun interesse. Op basis van de dialoog die daaruit ontstaat, de persoonlijke ontmoeting die daarop eventueel volgt en de uitkomsten van onze assessmenttools, wordt een rapport samengesteld. Dit rapport bestaat uit een overzichtelijk geheel van een aantal relevante gegevens van de kandidaat, zijn/haar professionele ervaring en verwezenlijkingen en tot slot een evaluatie van zijn/haar geschiktheid voor de vacature. Hierna wordt een concreet voorstel gedaan aan de kandidaat en begint de onderhandelingsfase. Tijdens dit proces begeleiden we beide partijen als adviserend bemiddelaar.

Missie voltooid?

Onze opdracht houdt niet op bij het bijeenbrengen van partijen. Ook na de aanstelling van de kandidaat houden we contact, zowel met de kandidaat als de opdrachtgever. Hierdoor kunnen wij een harmonieuze overgang en integratie van de nieuwe medewerker in zijn/haar nieuwe rol verzekeren. Indien gewenst, bieden wij een persoonlijk coachingstraject: ExcellentMove.

Dat is interessant

DAAR WIL IK WEL MEER OVER WETEN