ExcellentMatch, het verbindende element in:
Werving & Selectie | Detachering
Executive search | Projectmanagement

ExcellentMatch: het verbindende element in Werving & Selectie, Detachering, Executive search en Projectmanagement

Aan het roer

Een excellente match is zowel voor u als voor de kandidaat de basis voor een langdurige relatie. Dit vergt een intensieve samenwerking, waarbij we onszelf zoveel mogelijk rondom u organiseren. U staat aan het roer, wij volgen en stellen alles in het werk om zo snel mogelijk het beste resultaat te realiseren.

Onze werkwijze

Elke opdracht is anders en vraagt daarom om maatwerk. Tijdens een uitgebreide intake inventariseren we onder andere de functie-eisen, de selectiecriteria en de persoonlijke eigenschappen die u zoekt in een kandidaat. ExcellentMatch verbindt een kandidaat met uw organisatie, met als resultaat een excellente match. Daarom is informatie over uw organisatie, de cultuur en het team voor ons belangrijk om die match tot stand te kunnen brengen. De vaardigheden en persoonlijkheid van de kandidaat dienen immers in balans te zijn met de eisen en cultuur van uw organisatie.

Op basis van de informatie uit de intake, komen we tot een plan van aanpak en gewenst functieprofiel. Als u hiermee instemt, gaan wij op zoek naar de meest geschikte kandidaten. De hele procedure wordt door ons bewaakt en begeleid, waarbij we tussentijds contact met u onderhouden over de status. Na afronding van de opdracht evalueren we samen met u het verloop ervan.

Grotere kans op succes

Door onze persoonlijke aanpak en passie voor het vak, gaan wij niet voor de quick wins maar voor de lange termijn relatie. Het kost tijd, samenwerking en heldere communicatie om de juiste kandidaat te verbinden met uw organisatie. Om een excellente match te maken is het tenslotte noodzakelijk om zowel de kandidaten als uw organisatie goed te leren kennen. Wij gaan daarbij doelgericht en efficiënt te werk. Dit kan onder andere omdat we beschikken over een groot netwerk, met name in het Zuiden, Zuidwesten en Midden-Nederland. Om de kans op succes te verhogen, beschikken wij over testinstrumenten (persoonlijkheidstest en competentietest) die desgewenst kunnen worden ingezet tijdens de selectieprocedure. Daarnaast bieden wij een persoonlijk coachingsproces aan voor de kandidaat zodat de kans op een langdurige werkrelatie en de ontwikkeling van de kandidaat wordt geborgd.

Werving & Selectie


Een excellente match is de basis voor een langdurige relatie. Met ExcellentMatch als verbindend element tussen opdrachtgever en kandidaat, streven wij naar het optimale resultaat. En dat vraagt om maatwerk, expertise, persoonlijke betrokkenheid, heldere communicatie, daadkracht en samenwerking.

Lees meer

Executive Search


Executive Search is een methode om buiten de eigen organisatie talent aan te trekken. Dit houdt in dat we voor onze opdrachtgevers kandidaten actief benaderen. We houden voortdurend de high-potentials in het oog op basis van ons uitgebreide netwerk en persoonlijk contact.

Lees meer

Detachering


Voor de duur van een project, vastgestelde periode of bepaalde werkomvang werven en selecteren wij uw medewerker(s). Ook kan detachering een oplossing voor u zijn als uitgestelde werving & selectie.

Lees meer

ExcellentMove


Met ExcellentMove bieden wij een tool die het succes van een match kan garanderen en borgen. Door middel van een kortdurend, persoonlijk coachingstraject, wordt de kandidaat ondersteund in het bepalen en verwerven van zijn of haar plaats in de organisatie.

Lees meer

Projectmanagement


ExcellentMatch heeft ruimschootse ervaring in recruitment voor grote projecten of op interim basis. Dit vraagt om maatwerk waarin wij zoeken naar de meest efficiënte en optimale oplossing voor uw vraag.

Lees meer

RPO


Als het recruitmentproces binnen uw organisatie niet of onvoldoende benoemd en beschreven is, kan dat verschillende oorzaken hebben. Of het nu gaat om de kwalitatieve beschrijving en inrichting van het recruitmentproces, of het inrichten van een recruitmentafdeling. Wij bieden voor elk probleem een passende oplossing.

Lees meer