ExcellentMatch, het verbindende element in:
Werving & Selectie | Detachering
Executive search | Projectmanagement

ExcellentMatch: het verbindende element in Werving & Selectie, Detachering, Executive search en Projectmanagement

De voorbereiding

Uw ideale baan
Voordat u begint met het opstellen van een curriculum vitae is het belangrijk voor uzelf vast te stellen hoe uw ideale baan eruit ziet. In de zoektocht naar een baan of keerpunt in uw carrière is zelfonderzoek een wezenlijk onderdeel. Denk daarbij aan de volgende punten:

  • Wat zijn mijn sterke kanten?
  • Op welke terreinen blonk ik uit in mijn vorige baan?
  • In welke werkomgeving zou ik het goed doen?
  • Hoe kan ik mijn zwakke punten het beste overbrengen?
  • Wat zijn mijn professionele doelen op de middellange en lange termijn?
  • Welke elementen van mijn werkervaring zijn meer en minder relevant?
  • Kan ik exact omschrijven wat ik doe?
  • Heb ik een aantoonbaar gesloten arbeidsverleden?
  • Welke persoonlijke eigenschappen kan ik in de functie inbrengen?
  • Hoe gemotiveerd sta ik tegenover deze verandering?