Wie promotie wil, moet daar om vragen

12 juni 17

Waarom lukt het de een wel om promotie te krijgen en de ander niet? Het geheim in de weg naar boven ligt in het vragen om feedback.

Gewoon vragen

Om allerlei redenen zijn veel mensen gewoon tevreden met het niveau waarop ze werken, ook als ze in potentie door kunnen groeien. De weg naar de top ligt open voor mensen die laten weten dat ze leiding willen geven aan de organisatie. En dat kun je laten weten door gewoon aan je manager te vragen wat er voor nodig is om daar te komen. Maar dan wel op de juiste manier…

Zelfpromotie of kwetsbaar opstellen?

De top van de organisatie is voortdurend op zoek naar mensen die potentie hebben om belangrijke leidersposities in te vullen. Het helpt als mensen zelf aangeven welke ambities ze hebben, maar dan wel op de juiste manier:

  • Wat niet werkt, is schaamteloze zelfpromotie waarbij je het hogere management belaagt met berichten waarom je bevorderd zou moeten worden.
  • Wat wél werkt, is je ambitie kenbaar maken door feedback te vragen over wat je moet doen om een hogere positie binnen de organisatie te vervullen. Doe dat planmatig en praat met je eigen en andere managers. En het is ook belangrijk dat de managementlaag daarboven op de hoogte is van je ambities. Bespreek deze koers met je manager, zodat hij/zij weet dat je ook anderen om feedback en advies vraagt.

HR kan opvolging faciliteren

Een geschikte opvolger voor het leiderschap uit de eigen gelederen heeft de voorkeur van veel bedrijven. Het loont daarom te investeren in mensen die graag hogerop willen, open staan voor feedback en de kwaliteiten hebben om daadwerkelijk leiderschap op zich te nemen. Op deze manier kan de continuïteit van de organisatie het best worden gewaarborgd. HR kan een programma voor talentmanagement en management development opzetten, waarmee talent binnen de organisatie wordt gestimuleerd om hun ambitie kenbaar te maken en die ook waar te maken. Talentmanagement is cruciaal voor HR om van toegevoegde waarde te zijn in de toekomst. Door hiervoor een programma op te zetten, ondersteunt en faciliteert HR de versterking van duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie met de organisatie.

Bron: Personeelsnet.nl